Artvark Saxophone Quartet


TRANCE


march 7

streamed from Van Tellingen Interieurs


Artvark Saxophone Quartet, onderscheidend en grensverleggend, ook vanwege de samenwerkingen met artiesten uit andere kunstdisciplines als dans, film en literatuur, speelt bij Jazz on the Sofa delen uit hun laatste programma  ‘Trance’. De vier saxofonisten mengen hun verschillende achtergronden tot een eensgezind, origineel geluid. Het gezelschap, dat al speelde in onder meer Engeland en Zuid-Afrika, en op grote festivals als het North Sea Jazz Festival en Caïro Jazz Festival, zindert, bromt en verbeeldtTRANCE
Artvark wilde het dit keer anders doen: één verhaal vertellen. Vanuit één toon nemen de saxofonisten je via een pulserend ritme mee in een weefsel van over elkaar buitelende melodieën en samenklanken.

Rolf Delfos (alt sax)
Bart Wirtz (alt sax)
Mete Erker (tenor sax)
Peter Broekhuizen (bariton sax)

hebben voor dit project hun verschillende achtergronden uitgediept en verenigd in een groot doorgecomponeerd verhaal. De reis die ze daarbij af hebben gelegd -er werd individueel en gezamenlijk gecomponeerd, geëxperimenteerd met melodie en ritme- hebben ze proberen te vangen in vijf lange delen. Artvark wil zichzelf vergeten om op te gaan in een groter geheel en de luisteraar daarin meenemen, door middel van terugkerende melodieën, meer diepgang in harmonie en ritme en, het belangrijkste wellicht, hun jarenlange intensieve samenwerking en dus samenklank.


Artvark Saxophone Quartet